บริษัท คิวเทค พลัส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คิวเทค พลัส จำกัด"

บริษัท คิวเทค พลัส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คิวเทค พลัส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คิวเทค พลัส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งวัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์โลหะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คิวเทค พลัส จำกัด


63/101 ซอยบรมราชชนนี 64 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คิวเทค พลัส จำกัด ตั้งอยู่ที่

63/101 ซอยบรมราชชนนี 64 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท คิวเทค พลัส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คิวเทค พลัส จำกัด

ได้แก่ 0105558017375
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คิวเทค พลัส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คิวเทค พลัส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*