บริษัท ไลซีส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไลซีส จำกัด"

บริษัท ไลซีส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไลซีส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไลซีส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาในสถานพยาบาลในประเทศไทยรวมถึงอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไลซีส จำกัด


3 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไลซีส จำกัด ตั้งอยู่ที่

3 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ไลซีส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไลซีส จำกัด

ได้แก่ 0105558017391
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไลซีส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไลซีส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*