บริษัท ไร่พันแสง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไร่พันแสง จำกัด"

บริษัท ไร่พันแสง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไร่พันแสง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไร่พันแสง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิตกระแสไฟฟ้าจำนวนมาก การส่งกระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไปยังศูนย์จ่ายและส่งไปยังผู้ใช้ปลายทาง ฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไร่พันแสง จำกัด


173 ซอยเจริญพร 1 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไร่พันแสง จำกัด ตั้งอยู่ที่

173 ซอยเจริญพร 1 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท ไร่พันแสง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไร่พันแสง จำกัด

ได้แก่ 0105558017421
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไร่พันแสง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไร่พันแสง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*