บริษัท เฮอริเทจ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฮอริเทจ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เฮอริเทจ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฮอริเทจ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฮอริเทจ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่ดินเปล่า สำนักงานให้เช่า ธุรกิจโรงแรม บ้านพักอาศัย อพาร์ตฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฮอริเทจ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด


48/191 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฮอริเทจ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

48/191 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เฮอริเทจ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฮอริเทจ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558017448
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฮอริเทจ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฮอริเทจ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*