บริษัท 86 ซิมเพิ้ล การบัญชี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 86 ซิมเพิ้ล การบัญชี จำกัด"

บริษัท 86 ซิมเพิ้ล การบัญชี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 86 ซิมเพิ้ล การบัญชี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 86 ซิมเพิ้ล การบัญชี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายการบัญชีการสอนภาษาต่างประเทศ การจัดตั้งธุรกิจและการบริหารบุคคล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 86 ซิมเพิ้ล การบัญชี จำกัด


120/525 ซอยวชิรธรรมสาธิต 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 86 ซิมเพิ้ล การบัญชี จำกัด ตั้งอยู่ที่

120/525 ซอยวชิรธรรมสาธิต 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท 86 ซิมเพิ้ล การบัญชี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 86 ซิมเพิ้ล การบัญชี จำกัด

ได้แก่ 0105558017456
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 86 ซิมเพิ้ล การบัญชี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 86 ซิมเพิ้ล การบัญชี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*