บริษัท เอฟเอ็มซีเอส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอฟเอ็มซีเอส จำกัด"

บริษัท เอฟเอ็มซีเอส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอฟเอ็มซีเอส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอฟเอ็มซีเอส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอฟเอ็มซีเอส จำกัด


220/145 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอฟเอ็มซีเอส จำกัด ตั้งอยู่ที่

220/145 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท เอฟเอ็มซีเอส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอฟเอ็มซีเอส จำกัด

ได้แก่ 0105558017464
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอฟเอ็มซีเอส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอฟเอ็มซีเอส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*