บริษัท ฟูฟิล แฟคตอรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟูฟิล แฟคตอรี่ จำกัด"

บริษัท ฟูฟิล แฟคตอรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟูฟิล แฟคตอรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟูฟิล แฟคตอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟูฟิล แฟคตอรี่ จำกัด


17/164 ซอยประชาชื่น 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟูฟิล แฟคตอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

17/164 ซอยประชาชื่น 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท ฟูฟิล แฟคตอรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟูฟิล แฟคตอรี่ จำกัด

ได้แก่ 0105558017472
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟูฟิล แฟคตอรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟูฟิล แฟคตอรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*