บริษัท เวนวิซี่ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวนวิซี่ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เวนวิซี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวนวิซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวนวิซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาด การเงิน และการจัดจำหน่ายสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวนวิซี่ (ประเทศไทย) จำกัด


306/1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวนวิซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

306/1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เวนวิซี่ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวนวิซี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558017502
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวนวิซี่ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวนวิซี่ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*