บริษัท วัฒนา อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วัฒนา อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด"

บริษัท วัฒนา อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วัฒนา อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วัฒนา อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าสินค้าและจำหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วัฒนา อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด


140/87 ตรอกวัดดงมูลเหล็ก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วัฒนา อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

140/87 ตรอกวัดดงมูลเหล็ก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท บริษัท วัฒนา อินเตอร์โปรดักส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วัฒนา อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558017511
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วัฒนา อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วัฒนา อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*