บริษัท ทีซีเอ็น คอมโพสิท โปรเกรส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีซีเอ็น คอมโพสิท โปรเกรส จำกัด"

บริษัท ทีซีเอ็น คอมโพสิท โปรเกรส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีซีเอ็น คอมโพสิท โปรเกรส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีซีเอ็น คอมโพสิท โปรเกรส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการด้านโลจิสติกส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีซีเอ็น คอมโพสิท โปรเกรส จำกัด


64/56 หมู่บ้านเต็มสิริเพลส หมู่ที่ 1 ถนนมิตรไมตรี แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีซีเอ็น คอมโพสิท โปรเกรส จำกัด ตั้งอยู่ที่

64/56 หมู่บ้านเต็มสิริเพลส หมู่ที่ 1 ถนนมิตรไมตรี แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่บริษัท บริษัท ทีซีเอ็น คอมโพสิท โปรเกรส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีซีเอ็น คอมโพสิท โปรเกรส จำกัด

ได้แก่ 0105558017529
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีซีเอ็น คอมโพสิท โปรเกรส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีซีเอ็น คอมโพสิท โปรเกรส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*