บริษัท ซีเคพี โปรดักส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเคพี โปรดักส์ จำกัด"

บริษัท ซีเคพี โปรดักส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเคพี โปรดักส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเคพี โปรดักส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเคพี โปรดักส์ จำกัด


2/44 ซอยสวนสยาม 10 แยก 4 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเคพี โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/44 ซอยสวนสยาม 10 แยก 4 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเคพี โปรดักส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเคพี โปรดักส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558017537
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเคพี โปรดักส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเคพี โปรดักส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*