บริษัท เอ.เค.ที. ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ.เค.ที. ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท เอ.เค.ที. ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ.เค.ที. ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ.เค.ที. ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการแพทย์ ทั้งปลีกและส่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ.เค.ที. ซัพพลาย จำกัด


15/13 ซอยสุขาภิบาล 5 แยก 16 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ.เค.ที. ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

15/13 ซอยสุขาภิบาล 5 แยก 16 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท เอ.เค.ที. ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ.เค.ที. ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0105558017545
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ.เค.ที. ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ.เค.ที. ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*