บริษัท ทองไทย โลจิสติกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทองไทย โลจิสติกส์ จำกัด"

บริษัท ทองไทย โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทองไทย โลจิสติกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทองไทย โลจิสติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทองไทย โลจิสติกส์ จำกัด


1/16 ซอยสวนสยาม 12 แยก 2 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทองไทย โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/16 ซอยสวนสยาม 12 แยก 2 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ทองไทย โลจิสติกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทองไทย โลจิสติกส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558017553
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทองไทย โลจิสติกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทองไทย โลจิสติกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*