บริษัท ไลฟ์ โพรเทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไลฟ์ โพรเทค จำกัด"

บริษัท ไลฟ์ โพรเทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไลฟ์ โพรเทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไลฟ์ โพรเทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการกู้ภัย การดับเพลิง การป้องกันอัคคีภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไลฟ์ โพรเทค จำกัด


15/5 ซอยช่างอากาศอุทิศ ซอย 5 แยก 6 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไลฟ์ โพรเทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

15/5 ซอยช่างอากาศอุทิศ ซอย 5 แยก 6 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท ไลฟ์ โพรเทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไลฟ์ โพรเทค จำกัด

ได้แก่ 0105558017570
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไลฟ์ โพรเทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไลฟ์ โพรเทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*