บริษัท แอมิกา โฮลดิ้งส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอมิกา โฮลดิ้งส์ จำกัด"

บริษัท แอมิกา โฮลดิ้งส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอมิกา โฮลดิ้งส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอมิกา โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจบริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับงานด้านบริหาร งาน พาณิชยกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอมิกา โฮลดิ้งส์ จำกัด


990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่ 3110 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอมิกา โฮลดิ้งส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่ 3110 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท แอมิกา โฮลดิ้งส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอมิกา โฮลดิ้งส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558017651
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอมิกา โฮลดิ้งส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอมิกา โฮลดิ้งส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*