บริษัท แฟร์เพลย์ ออแกไนเซอร์แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แฟร์เพลย์ ออแกไนเซอร์แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด"

บริษัท แฟร์เพลย์ ออแกไนเซอร์แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แฟร์เพลย์ ออแกไนเซอร์แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แฟร์เพลย์ ออแกไนเซอร์แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการทางด้านการโฆษณา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แฟร์เพลย์ ออแกไนเซอร์แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด


580/7 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แฟร์เพลย์ ออแกไนเซอร์แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

580/7 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท แฟร์เพลย์ ออแกไนเซอร์แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แฟร์เพลย์ ออแกไนเซอร์แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105558017669
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แฟร์เพลย์ ออแกไนเซอร์แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แฟร์เพลย์ ออแกไนเซอร์แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*