บริษัท อินเดย์ โปรดักชั่น เฮ้าส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินเดย์ โปรดักชั่น เฮ้าส์ จำกัด"

บริษัท อินเดย์ โปรดักชั่น เฮ้าส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินเดย์ โปรดักชั่น เฮ้าส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินเดย์ โปรดักชั่น เฮ้าส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับทำโฆษณาทางสื่อทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินเดย์ โปรดักชั่น เฮ้าส์ จำกัด


166/245 ซอยพหลโยธิน 52 แยก11-1 (ม.ณัฐกานต์) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินเดย์ โปรดักชั่น เฮ้าส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

166/245 ซอยพหลโยธิน 52 แยก11-1 (ม.ณัฐกานต์) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท อินเดย์ โปรดักชั่น เฮ้าส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินเดย์ โปรดักชั่น เฮ้าส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558017685
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินเดย์ โปรดักชั่น เฮ้าส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินเดย์ โปรดักชั่น เฮ้าส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*