บริษัท แอสเซท เอนนีแวร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอสเซท เอนนีแวร์ จำกัด"

บริษัท แอสเซท เอนนีแวร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอสเซท เอนนีแวร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอสเซท เอนนีแวร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอสเซท เอนนีแวร์ จำกัด


57/51 ซอยพหลโยธิน 67 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอสเซท เอนนีแวร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

57/51 ซอยพหลโยธิน 67 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท แอสเซท เอนนีแวร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอสเซท เอนนีแวร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558017740
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอสเซท เอนนีแวร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอสเซท เอนนีแวร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*