บริษัท เครดิต แอดไวเซอรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เครดิต แอดไวเซอรี่ จำกัด"

บริษัท เครดิต แอดไวเซอรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เครดิต แอดไวเซอรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เครดิต แอดไวเซอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ที่ปรึกษาด้านการบริการจัดการการเงิน การลงทุน การบริหารธุรกิจ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เครดิต แอดไวเซอรี่ จำกัด


1077/23 ไซมิส ราชครู อาคาร A ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เครดิต แอดไวเซอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1077/23 ไซมิส ราชครู อาคาร A ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท เครดิต แอดไวเซอรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เครดิต แอดไวเซอรี่ จำกัด

ได้แก่ 0105558017758
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เครดิต แอดไวเซอรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เครดิต แอดไวเซอรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

One thought on “บริษัท เครดิต แอดไวเซอรี่ จำกัด

Leave a Comment


*