บริษัท สปอร์ต ไตรตัน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สปอร์ต ไตรตัน จำกัด"

บริษัท สปอร์ต ไตรตัน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สปอร์ต ไตรตัน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สปอร์ต ไตรตัน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอุปกรณ์กีฬา จำหนา่ยอุปกรณ์ของเล่นอิเลคทรอนิกส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สปอร์ต ไตรตัน จำกัด


127 ซอยเอกชัย 65 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สปอร์ต ไตรตัน จำกัด ตั้งอยู่ที่

127 ซอยเอกชัย 65 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท สปอร์ต ไตรตัน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สปอร์ต ไตรตัน จำกัด

ได้แก่ 0105558017812
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สปอร์ต ไตรตัน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สปอร์ต ไตรตัน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*