บริษัท อาร์ฮัม (ไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์ฮัม (ไทย) จำกัด"

บริษัท อาร์ฮัม (ไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์ฮัม (ไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์ฮัม (ไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเพชรพลอย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์ฮัม (ไทย) จำกัด


1249/211 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 34 ห้องเลขที่ ดี ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์ฮัม (ไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

1249/211 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 34 ห้องเลขที่ ดี ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์ฮัม (ไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์ฮัม (ไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558017847
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์ฮัม (ไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์ฮัม (ไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*