บริษัท แจ๊คกี้ซาวด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แจ๊คกี้ซาวด์ จำกัด"

บริษัท แจ๊คกี้ซาวด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แจ๊คกี้ซาวด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แจ๊คกี้ซาวด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการให้เช่าเครื่องเสียง ระบบไฟแสงสี เวทีและอุปกรณ์ต่างในด้านงานบันเทิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แจ๊คกี้ซาวด์ จำกัด


119 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แจ๊คกี้ซาวด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

119 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท แจ๊คกี้ซาวด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แจ๊คกี้ซาวด์ จำกัด

ได้แก่ 0105558017863
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แจ๊คกี้ซาวด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แจ๊คกี้ซาวด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*