บริษัท ชนะกิจการค้า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชนะกิจการค้า จำกัด"

บริษัท ชนะกิจการค้า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชนะกิจการค้า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชนะกิจการค้า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าอุปกรณ์และเครื่องมือช่าง เช่น ปั้มน้ำ ปั้มลม สว่านไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชนะกิจการค้า จำกัด


411 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชนะกิจการค้า จำกัด ตั้งอยู่ที่

411 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ชนะกิจการค้า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชนะกิจการค้า จำกัด

ได้แก่ 0105558017898
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชนะกิจการค้า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชนะกิจการค้า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*