บริษัท วินทิเกรท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วินทิเกรท จำกัด"

บริษัท วินทิเกรท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วินทิเกรท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วินทิเกรท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดฝึกอบรม จัดสัมมนา และเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและบริการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วินทิเกรท จำกัด


98 อาคารสำนักงาน สาทร สแควร์ ชั้น 37 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วินทิเกรท จำกัด ตั้งอยู่ที่

98 อาคารสำนักงาน สาทร สแควร์ ชั้น 37 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท วินทิเกรท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วินทิเกรท จำกัด

ได้แก่ 0105558017901
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วินทิเกรท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วินทิเกรท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*