บริษัท โรงพยาบาลสัตว์จัสโก้รัชดา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โรงพยาบาลสัตว์จัสโก้รัชดา จำกัด"

บริษัท โรงพยาบาลสัตว์จัสโก้รัชดา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลสัตว์จัสโก้รัชดา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โรงพยาบาลสัตว์จัสโก้รัชดา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
โรงพยาบาลสัตว์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โรงพยาบาลสัตว์จัสโก้รัชดา จำกัด


74/19 ถนนเสนานิคม 1 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โรงพยาบาลสัตว์จัสโก้รัชดา จำกัด ตั้งอยู่ที่

74/19 ถนนเสนานิคม 1 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท โรงพยาบาลสัตว์จัสโก้รัชดา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โรงพยาบาลสัตว์จัสโก้รัชดา จำกัด

ได้แก่ 0105558017910
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โรงพยาบาลสัตว์จัสโก้รัชดา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โรงพยาบาลสัตว์จัสโก้รัชดา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*