บริษัท เอสซีดี โลจิสติกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสซีดี โลจิสติกส์ จำกัด"

บริษัท เอสซีดี โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสซีดี โลจิสติกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสซีดี โลจิสติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสซีดี โลจิสติกส์ จำกัด


1350/165 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสซีดี โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1350/165 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เอสซีดี โลจิสติกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสซีดี โลจิสติกส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558017928
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสซีดี โลจิสติกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสซีดี โลจิสติกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*