บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด"

บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 50,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงงานผลิตและแปรรูปอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด


99 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด

ได้แก่ 0105558017936
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*