บริษัท พรีม่าคอสเม่ 1995 อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พรีม่าคอสเม่ 1995 อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด"

บริษัท พรีม่าคอสเม่ 1995 อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พรีม่าคอสเม่ 1995 อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พรีม่าคอสเม่ 1995 อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่าย เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า หน้าและผิวกาย และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พรีม่าคอสเม่ 1995 อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด


199/105 ซอยร่มเกล้า 11 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พรีม่าคอสเม่ 1995 อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

199/105 ซอยร่มเกล้า 11 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท พรีม่าคอสเม่ 1995 อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พรีม่าคอสเม่ 1995 อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0105558017944
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พรีม่าคอสเม่ 1995 อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พรีม่าคอสเม่ 1995 อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*