บริษัท ร่วมด้วยช่วยกัน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ร่วมด้วยช่วยกัน จำกัด"

บริษัท ร่วมด้วยช่วยกัน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ร่วมด้วยช่วยกัน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 999,999 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ร่วมด้วยช่วยกัน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเครื่องใช้ไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ร่วมด้วยช่วยกัน จำกัด


1268 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ร่วมด้วยช่วยกัน จำกัด ตั้งอยู่ที่

1268 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

แผนที่บริษัท บริษัท ร่วมด้วยช่วยกัน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ร่วมด้วยช่วยกัน จำกัด

ได้แก่ 0105558017952
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ร่วมด้วยช่วยกัน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ร่วมด้วยช่วยกัน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*