บริษัท เอ็น.เอเชี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็น.เอเชี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด"

บริษัท เอ็น.เอเชี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็น.เอเชี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็น.เอเชี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า อสังหาริมทรัพย์ พัฒนาปรับปรุง และจัดสรรที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกแบบเป็นแปลงๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็น.เอเชี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


27 ซอยเพชรเกษม 54 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็น.เอเชี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

27 ซอยเพชรเกษม 54 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็น.เอเชี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็น.เอเชี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558017961
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็น.เอเชี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็น.เอเชี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*