บริษัท สุอัทธา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สุอัทธา จำกัด"

บริษัท สุอัทธา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สุอัทธา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สุอัทธา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าเครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สุอัทธา จำกัด


91/1 ซอยรามอินทรา 10 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สุอัทธา จำกัด ตั้งอยู่ที่

91/1 ซอยรามอินทรา 10 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท สุอัทธา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สุอัทธา จำกัด

ได้แก่ 0105558017979
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สุอัทธา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สุอัทธา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*