บริษัท ยูอิท๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูอิท๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ยูอิท๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูอิท๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูอิท๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า บริการ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูอิท๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด


59/360 ซอยรามคำแหง 140 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูอิท๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

59/360 ซอยรามคำแหง 140 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ยูอิท๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูอิท๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558018037
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูอิท๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูอิท๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*