บริษัท เอสเอ็น ฮัจย์ แอนด์ อุมเราะห์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสเอ็น ฮัจย์ แอนด์ อุมเราะห์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เอสเอ็น ฮัจย์ แอนด์ อุมเราะห์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสเอ็น ฮัจย์ แอนด์ อุมเราะห์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสเอ็น ฮัจย์ แอนด์ อุมเราะห์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการนำบุคคลไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์เพื่อแสวงบุญในต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสเอ็น ฮัจย์ แอนด์ อุมเราะห์ เซอร์วิส จำกัด


179/1 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสเอ็น ฮัจย์ แอนด์ อุมเราะห์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

179/1 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เอสเอ็น ฮัจย์ แอนด์ อุมเราะห์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสเอ็น ฮัจย์ แอนด์ อุมเราะห์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105558018045
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสเอ็น ฮัจย์ แอนด์ อุมเราะห์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสเอ็น ฮัจย์ แอนด์ อุมเราะห์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*