บริษัท ที.ธาโนซิ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที.ธาโนซิ จำกัด"

บริษัท ที.ธาโนซิ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที.ธาโนซิ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที.ธาโนซิ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อขาย นำเข้าเครื่องสำอาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที.ธาโนซิ จำกัด


289/2 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที.ธาโนซิ จำกัด ตั้งอยู่ที่

289/2 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ที.ธาโนซิ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที.ธาโนซิ จำกัด

ได้แก่ 0105558018053
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที.ธาโนซิ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที.ธาโนซิ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*