บริษัท ดับเบิ้ลพี แอคเคาน์ติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดับเบิ้ลพี แอคเคาน์ติ้ง จำกัด"

บริษัท ดับเบิ้ลพี แอคเคาน์ติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดับเบิ้ลพี แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดับเบิ้ลพี แอคเคาน์ติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับทำบัญชีตรวจสอบบัญชีวางระบบบัญชีและที่ปรึกษาด้านภาษีอากร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดับเบิ้ลพี แอคเคาน์ติ้ง จำกัด


1750/70 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดับเบิ้ลพี แอคเคาน์ติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

1750/70 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ดับเบิ้ลพี แอคเคาน์ติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดับเบิ้ลพี แอคเคาน์ติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558018070
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดับเบิ้ลพี แอคเคาน์ติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดับเบิ้ลพี แอคเคาน์ติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*