บริษัท ปิโตรเลียมอเวนิว แจ้งวัฒนะ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปิโตรเลียมอเวนิว แจ้งวัฒนะ จำกัด"

บริษัท ปิโตรเลียมอเวนิว แจ้งวัฒนะ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปิโตรเลียมอเวนิว แจ้งวัฒนะ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปิโตรเลียมอเวนิว แจ้งวัฒนะ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปิโตรเลียมอเวนิว แจ้งวัฒนะ จำกัด


99/114 หมู่ที่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปิโตรเลียมอเวนิว แจ้งวัฒนะ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/114 หมู่ที่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท ปิโตรเลียมอเวนิว แจ้งวัฒนะ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปิโตรเลียมอเวนิว แจ้งวัฒนะ จำกัด

ได้แก่ 0105558018088
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปิโตรเลียมอเวนิว แจ้งวัฒนะ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปิโตรเลียมอเวนิว แจ้งวัฒนะ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*