บริษัท ทริปเปิ้ล เอส แอนด์ วี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทริปเปิ้ล เอส แอนด์ วี จำกัด"

บริษัท ทริปเปิ้ล เอส แอนด์ วี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทริปเปิ้ล เอส แอนด์ วี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทริปเปิ้ล เอส แอนด์ วี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทริปเปิ้ล เอส แอนด์ วี จำกัด


66 ซอยปุณณวิถี 43 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทริปเปิ้ล เอส แอนด์ วี จำกัด ตั้งอยู่ที่

66 ซอยปุณณวิถี 43 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท ทริปเปิ้ล เอส แอนด์ วี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทริปเปิ้ล เอส แอนด์ วี จำกัด

ได้แก่ 0105558018096
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทริปเปิ้ล เอส แอนด์ วี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทริปเปิ้ล เอส แอนด์ วี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*