บริษัท พฤทธิ์ เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พฤทธิ์ เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท พฤทธิ์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พฤทธิ์ เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พฤทธิ์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต นำเข้า มาจำหน่าย เช่น น้ำยาถอดแบบ น้ำยาพ่นแม่พิมพ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พฤทธิ์ เทรดดิ้ง จำกัด


274 ซอยทวีวัฒนา 19/1 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พฤทธิ์ เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

274 ซอยทวีวัฒนา 19/1 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท พฤทธิ์ เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พฤทธิ์ เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558018100
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พฤทธิ์ เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พฤทธิ์ เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*