บริษัท ต้นแอปเปิล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ต้นแอปเปิล จำกัด"

บริษัท ต้นแอปเปิล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ต้นแอปเปิล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ต้นแอปเปิล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และอาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ต้นแอปเปิล จำกัด


45/12 ซอยสมประสงค์ 3 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ต้นแอปเปิล จำกัด ตั้งอยู่ที่

45/12 ซอยสมประสงค์ 3 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท ต้นแอปเปิล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ต้นแอปเปิล จำกัด

ได้แก่ 0105558018118
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ต้นแอปเปิล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ต้นแอปเปิล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*