บริษัท ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จำกัด"

บริษัท ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จำกัด


628 อาคารทริพเพิล ไอ ชั้นที่ 7 ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

628 อาคารทริพเพิล ไอ ชั้นที่ 7 ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558018126
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*