บริษัท ฟาร์มมิลี่มิลค์ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟาร์มมิลี่มิลค์ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ฟาร์มมิลี่มิลค์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟาร์มมิลี่มิลค์ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟาร์มมิลี่มิลค์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม นมแปรรูป สินค้าที่ผลิตขึ้นจากการแปรรูปของนมและเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟาร์มมิลี่มิลค์ กรุ๊ป จำกัด


12 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟาร์มมิลี่มิลค์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

12 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ฟาร์มมิลี่มิลค์ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟาร์มมิลี่มิลค์ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558018151
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟาร์มมิลี่มิลค์ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟาร์มมิลี่มิลค์ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*