บริษัท ไอดีลนคร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอดีลนคร จำกัด"

บริษัท ไอดีลนคร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอดีลนคร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 50,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอดีลนคร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับที่ดินที่เป็นเจ้าของ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอดีลนคร จำกัด


59/333 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอดีลนคร จำกัด ตั้งอยู่ที่

59/333 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท ไอดีลนคร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอดีลนคร จำกัด

ได้แก่ 0105558018177
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอดีลนคร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอดีลนคร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*