บริษัท เอแม็กซ์มันนี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอแม็กซ์มันนี่ จำกัด"

บริษัท เอแม็กซ์มันนี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอแม็กซ์มันนี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอแม็กซ์มันนี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เป็นตัวแทน นายหน้า ขาย ให้เช่า การประเมินราคา ดูแลผลประโยชน์อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอแม็กซ์มันนี่ จำกัด


39/69 ซอยวัฒนานิเวศน์ 4 ถนนรัชดา 20 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอแม็กซ์มันนี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

39/69 ซอยวัฒนานิเวศน์ 4 ถนนรัชดา 20 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท เอแม็กซ์มันนี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอแม็กซ์มันนี่ จำกัด

ได้แก่ 0105558018207
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอแม็กซ์มันนี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอแม็กซ์มันนี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*