บริษัท ไทยเทส เฟลเวอริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยเทส เฟลเวอริ่ง จำกัด"

บริษัท ไทยเทส เฟลเวอริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยเทส เฟลเวอริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยเทส เฟลเวอริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า บรรจุ หีบ ห่อ พริกป่น พริกไทย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยเทส เฟลเวอริ่ง จำกัด


34 ซอยเทเวศร์ 1 แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยเทส เฟลเวอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

34 ซอยเทเวศร์ 1 แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยเทส เฟลเวอริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยเทส เฟลเวอริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105558018215
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยเทส เฟลเวอริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยเทส เฟลเวอริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*