บริษัท สรัญญา เทรดดิ้ง 2015 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สรัญญา เทรดดิ้ง 2015 จำกัด"

บริษัท สรัญญา เทรดดิ้ง 2015 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สรัญญา เทรดดิ้ง 2015 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สรัญญา เทรดดิ้ง 2015 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำรับออกแบบ วางระบบจัดซื้อจัดหา ติดตั้งระบบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สรัญญา เทรดดิ้ง 2015 จำกัด


56/23 บ้านเอื้ออาทรรามอินทรา (คู้บอน) ซอยคู้บอน 27 แยก 37 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สรัญญา เทรดดิ้ง 2015 จำกัด ตั้งอยู่ที่

56/23 บ้านเอื้ออาทรรามอินทรา (คู้บอน) ซอยคู้บอน 27 แยก 37 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท สรัญญา เทรดดิ้ง 2015 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สรัญญา เทรดดิ้ง 2015 จำกัด

ได้แก่ 0105558018223
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สรัญญา เทรดดิ้ง 2015 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สรัญญา เทรดดิ้ง 2015 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*