บริษัท อังซู ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส คอนซัลแต้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อังซู ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส คอนซัลแต้นท์ จำกัด"

บริษัท อังซู ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส คอนซัลแต้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อังซู ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส คอนซัลแต้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อังซู ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส คอนซัลแต้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับทำบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อังซู ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส คอนซัลแต้นท์ จำกัด


760/305 หมู่บ้านวิลเลตซิตี้ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อังซู ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส คอนซัลแต้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

760/305 หมู่บ้านวิลเลตซิตี้ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท อังซู ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส คอนซัลแต้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อังซู ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส คอนซัลแต้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558018266
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อังซู ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส คอนซัลแต้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อังซู ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส คอนซัลแต้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*