บริษัท อัลฟายน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อัลฟายน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท อัลฟายน์  อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อัลฟายน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อัลฟายน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าอาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อัลฟายน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


622/39 หมู่บ้านคาซ่าเพรสโต้ – พระราม 2 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อัลฟายน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

622/39 หมู่บ้านคาซ่าเพรสโต้ – พระราม 2 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท อัลฟายน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อัลฟายน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105558018274
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อัลฟายน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อัลฟายน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*