บริษัท ลิฟวิง วอเทอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลิฟวิง วอเทอร์ จำกัด"

บริษัท ลิฟวิง วอเทอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลิฟวิง วอเทอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลิฟวิง วอเทอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตจำหน่าย น้ำผลไม้ ผลไม้หรอบ หัวเชื้อน้ำผลไม้

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลิฟวิง วอเทอร์ จำกัด


705 ซอยลาซาล 24 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลิฟวิง วอเทอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

705 ซอยลาซาล 24 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท ลิฟวิง วอเทอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลิฟวิง วอเทอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558018304
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลิฟวิง วอเทอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลิฟวิง วอเทอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*