บริษัท ทีพีทียู เทเลอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีพีทียู เทเลอร์ จำกัด"

บริษัท ทีพีทียู เทเลอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีพีทียู เทเลอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีพีทียู เทเลอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่ง เครื่องจักรกลหนัก และขนถ่ายสินค้าทั้งภายในประเทศ ระหว่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีพีทียู เทเลอร์ จำกัด


185 ซอย01 กาญจนาภิเษก 39 แยก 12 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีพีทียู เทเลอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

185 ซอย01 กาญจนาภิเษก 39 แยก 12 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ทีพีทียู เทเลอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีพีทียู เทเลอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558018312
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีพีทียู เทเลอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีพีทียู เทเลอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*