บริษัท หยินฮวดหมงเอก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท หยินฮวดหมงเอก จำกัด"

บริษัท หยินฮวดหมงเอก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท หยินฮวดหมงเอก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท หยินฮวดหมงเอก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ จำหน่าย อะไหล่รถยนต์ และจักรยานยนต์ ทุกชนิด ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท หยินฮวดหมงเอก จำกัด


400 ถนนสันติภาพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท หยินฮวดหมงเอก จำกัด ตั้งอยู่ที่

400 ถนนสันติภาพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท หยินฮวดหมงเอก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท หยินฮวดหมงเอก จำกัด

ได้แก่ 0105558018355
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท หยินฮวดหมงเอก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท หยินฮวดหมงเอก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*